This page requires a modern web browser to work properly, please update your browser to the latest version (this also increases your security during surfing).
Table tennis > International > Setka Cup Results
1 czerwca 2020
Makovka, Yaroslav - Zaporozhets, Dmitriy
+1
Avgustov, Aleksey - Populovskyi, Eduard
+1
Aleksandr, Gress - Tymchenko, Volodymyr
+1
Turchenko Tymur - Derevyinskyi, Artem
+1
Obischenko, Andrey - Burdelnyy, Sergey
+1
Trydukh, Igor - Shukin, Dmitriy
+1
Yakymchuk, Yevhen - Zaporozhets, Dmitriy
+1
Krasutskyi, Adam - Populovskyi, Eduard
+1
Sydorenko, Andrii - Voloshko, Valery
+1
Derevyinskyi, Artem - Hnoievoi, Roman
+1
Burdelnyy, Sergey - Pakhnyuk, Victor
+1
Kolesnik, Yuriy - Turchenko Tymur
+1
Makovka, Yaroslav - Obischenko, Andrey
+1
Avgustov, Aleksey - Arevkin, Timofey
+1
Voloshko, Valery - Tymchenko, Volodymyr
+1
Skyba, Aleksander - Babenko, Pavlo
+1
Trydukh, Igor - Derevyinskyi, Artem
+1
Yakymchuk, Yevhen - Burdelnyy, Sergey
+1
Antipov, Artem - Sydorenko, Andrii
+1
Naplokov, Oleksii - Ivanov, Viktor
+1
Turchenko Tymur - Shukin, Dmitriy
+1
Obischenko, Andrey - Zaporozhets, Dmitriy
+1
Arevkin, Timofey - Populovskyi, Eduard
+1
Aleksandr, Gress - Voloshko, Valery
+1
Naplokov, Oleksii - Skyba, Aleksander
+1
Kolesnik, Yuriy - Hnoievoi, Roman
+1
Makovka, Yaroslav - Pakhnyuk, Victor
+1
Avgustov, Aleksey - Solomko, Serhii
+1
Ivanov, Viktor - Babenko, Pavlo
+1
Trydukh, Igor - Turchenko Tymur
+1
Yakymchuk, Yevhen - Obischenko, Andrey
+1
Krasutskyi, Adam - Arevkin, Timofey
+1
Antipov, Artem - Tymchenko, Volodymyr
+1
Naplokov, Oleksii - Babenko, Pavlo
+1
Kolesnik, Yuriy - Derevyinskyi, Artem
+1
Makovka, Yaroslav - Burdelnyy, Sergey
+1
Aleksandr, Gress - Sydorenko, Andrii
+1
Shukin, Dmitriy - Hnoievoi, Roman
+1
Zaporozhets, Dmitriy - Pakhnyuk, Victor
+1
Populovskyi, Eduard - Solomko, Serhii
+1
Antipov, Artem - Voloshko, Valery
+1
Trydukh, Igor - Kolesnik, Yuriy
+1
Yakymchuk, Yevhen - Makovka, Yaroslav
+1
Krasutskyi, Adam - Avgustov, Aleksey
+1
Turchenko Tymur - Hnoievoi, Roman
+1
Obischenko, Andrey - Pakhnyuk, Victor
+1
Arevkin, Timofey - Solomko, Serhii
+1
Aleksandr, Gress - Antipov, Artem
+1
Derevyinskyi, Artem - Shukin, Dmitriy
+1
Burdelnyy, Sergey - Zaporozhets, Dmitriy
+1
Sydorenko, Andrii - Tymchenko, Volodymyr
+1
Litvinov, Vladislav - KOSAREV, SEMEN
+1
Kunchurov, Dmitriy - Hryshyn, Oleksandr
+1
Voronin, Mikhail - Yevhen, Kyi
+1
Kindzersky, Yuri - Kholodkevych, Volodymyr
+1
Sazhnev, Vitalii - Cherepnin, Maksym
+1
Dovzhenko, Sergey - Gatsenko, Igor
+1
Udovenko, Ivan - Kokunin, Yuriy
+1
KIRSANOV, KONSTANTIN - Moroz, Kostiantyn
+1
Litvinov, Vladislav - Yevhen, Kyi
+1
Kunchurov, Dmitriy - Kholodkevych, Volodymyr
+1
Oleh, Kasian - Tkachenko, Artem
+1
Kovalchuk, Oleksandr - Havrysh, Daniil
+1
Ivchenko, Kirill - KOSAREV, SEMEN
+1
Gatsenko, Igor - Hryshyn, Oleksandr
+1
Kovalchuk, Pavlo - Kurtenko, Andrey
+1
Sazhnev, Vitalii - Moroz, Kostiantyn
+1
Kindzersky, Yuri - Dovzhenko, Sergey
+1
Udovenko, Ivan - Tkachenko, Artem
+1
Havrysh, Daniil - Cherepnin, Maksym
+1
Korniyenko, Nikolay - Voronenkov, Vladimir
+1
Litvinov, Vladislav - Ivchenko, Kirill
+1
Kunchurov, Dmitriy - Gatsenko, Igor
+1
Kurtenko, Andrey - Kokunin, Yuriy
+1
KIRSANOV, KONSTANTIN - Kovalchuk, Oleksandr
+1
Kilyakin, Pyotr - Klim, Vladislav
+1
Dovzhenko, Sergey - Kholodkevych, Volodymyr
+1
Oleh, Kasian - Kovalchuk, Pavlo
+1
Sazhnev, Vitalii - Havrysh, Daniil
+1
Kilyakin, Pyotr - Korniyenko, Nikolay
+1
Voronin, Mikhail - KOSAREV, SEMEN
+1
Kindzersky, Yuri - Hryshyn, Oleksandr
+1
Udovenko, Ivan - Kurtenko, Andrey
+1
Kovalchuk, Oleksandr - Moroz, Kostiantyn
+1
Klim, Vladislav - Voronenkov, Vladimir
+1
Kunchurov, Dmitriy - Dovzhenko, Sergey
+1
Kovalchuk, Pavlo - Tkachenko, Artem
+1
KIRSANOV, KONSTANTIN - Cherepnin, Maksym
+1
Kilyakin, Pyotr - Voronenkov, Vladimir
+1
Voronin, Mikhail - Ivchenko, Kirill
+1
Kindzersky, Yuri - Gatsenko, Igor
+1
Oleh, Kasian - Kokunin, Yuriy
+1
Sazhnev, Vitalii - Kovalchuk, Oleksandr
+1
Klim, Vladislav - Korniyenko, Nikolay
+1
Yevhen, Kyi - KOSAREV, SEMEN
+1
Kholodkevych, Volodymyr - Hryshyn, Oleksandr
+1
Udovenko, Ivan - Kovalchuk, Pavlo
+1
KIRSANOV, KONSTANTIN - Havrysh, Daniil
+1
Litvinov, Vladislav - Voronin, Mikhail
+1
Kunchurov, Dmitriy - Kindzersky, Yuri
+1
Oleh, Kasian - Kurtenko, Andrey
+1
Moroz, Kostiantyn - Cherepnin, Maksym
+1
Dovzhenko, Sergey - Hryshyn, Oleksandr
+1
Tkachenko, Artem - Kokunin, Yuriy
+1
Sazhnev, Vitalii - KIRSANOV, KONSTANTIN
+1
Ivchenko, Kirill - Yevhen, Kyi
+1
Gatsenko, Igor - Kholodkevych, Volodymyr
+1
Udovenko, Ivan - Oleh, Kasian
+1
Kovalchuk, Oleksandr - Cherepnin, Maksym
+1
Kovalchuk, Pavlo - Kokunin, Yuriy
+1
Havrysh, Daniil - Moroz, Kostiantyn
+1
Kurtenko, Andrey - Tkachenko, Artem
+1
Loading data, please wait...
Sports
Today 2 days 3 days All
My favorites 0
Soccer 450
Tennis 10
Ice Hockey 13
Basketball 26
Cycling 1
Darts 45
Golf 1
Snooker 84
Badminton 15
Chess 1
Rugby 7
Table tennis 242
Loading data, please wait...
{{countryname}} - {{sportname}}
Favorites
Bet Slip
-
For combi bets all tips must be correct to win the bet resulting in a lower probability to win, but in higher possible gain.
{betExplanation}
If won, the max. gain is {possibleGain}.
combi of {wins}
One bet
--
--
A system bet is won, even if not all tips are correct, a bank-tip must always be correct, otherwise the bet is lost.
{betExplanation}
If all {rows} bets are won the possible gain will be {possibleGain}.
combi of {wins}
{rows} bets
--
--
Combibet
System bets
Bet will be booked, please wait
Your bet slip is currently empty
To select a bet click on any price